Bij Gitlab moet opgemerkt worden dat de code in de repositories niet onder persoonlijke gegevens valt zoals bedoeld in dit privacybeleid. Dit beleid is dan ook niet van toepassing op de inhoud van de repositories. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruikers om geen persoonlijke informatie in de repositories te plaatsen.

Door technische beperkingen kunnen niet alle persoonlijke gegevens verwijderd of geanonimiseerd worden. Zo kunnen de commits bijvoorbeeld noch verwijderd, noch geanonimiseerd worden.