Website

De website van Hydra maakt gebruik van Google Analytics (zie details in de paragraaf Gebruik van Google Analytics) voor het verzamelen van bezoekersinformatie. Dit om te weten hoeveel gebruikers de website gebruiken, hoe deze gebruikers de website vinden en hoe lang ze er op blijven.

Apps

Voor de apps wordt de verzamelde data opgedeeld in twee categorieën: analytics en foutrapportage:

Daarnaast gebruiken de apps andere diensten van derden. Indien u gebruik maakt van de betreffende functie in de app, kunnen bijkomende regelingen van toepassing zijn:

API

Bij het gebruik van de API worden enkel technische data verzameld.

Assistent

Bij het gebruik van “Hydra van de UGent” in de Google Assistent gebruiken we deze diensten:

Dialogflow verzamelt geen persoonlijke data. Om de herkenning van de gesprekken tussen u en Hydra van de UGent te verbeteren, slaat Dialogflow de inhoud van de gesprekken in tekstuele vorm op. Deze kunnen door het bestuur van Zeus of de medewerkers van het Hydra-project beoordeeld worden, om zo de nauwkeurigheid van de herkenning te verbeteren.