Search

You can find the results of your search below.

Results

hoofdpagina: 5 Hits
! ==== Deze wiki bevat informatie over leden, het bestuur, Zeus, en onze infrastructuur. Je kan hier hulp v... ==== What's Hot ==== Het nieuwe [[:Categorie:Het Bestuur|bestuur]] is hot en heeft veel [[:todo]]! <columns 100% - -> ==== Handige pagina's ==== * [[pulseaudio|... :Categorie:Sheeple|Sheeple]] * [[:Categorie:Het Bestuur|Het Bestuur]] * [[Computerpark]] </columns> <co
bestuursvergadering:augustus_2015: 4 Hits
===Poefs Manifest=== * zo ongeveer het volledig bestuur * incorporeren van poef's manifest in de statu... * Pro: structuur, vlotheid en openheid in dit bestuur en het bestuur van komende jaren * Contra: dictatoriaal, niet futureproof * Nu we toch bezig zijn mi... stel: iedereen kan een volmacht aanvragen bij het bestuur. * silox' voorstel: iedereen (cfr. volmachten
propolis: 3 Hits
====== Propolis ====== {{tag>"People" "Het Bestuur" "Sheeple" }} Propolis is ons manusje van alles. Officie... t hij wel heel veel voor al de rest, en maakt hij dus een belangrijk deel uit van [[:bestuur|Het Bestuur]].
silox: 2 Hits
====== Silox ====== {{tag>"People" "Het Bestuur" }} {{wiki:snorremans.jpg?400}} {{wiki:snorremans.gif?400... r' Sielok, fixer van wikis en held van het huidig bestuur (maar vooral [[iepoef]]). Is soms passief agressi
bestuursvergadering:december_2015: 2 Hits
{{tag>"Het Bestuur" "Vergaderingen"}} ====== Bestuursvergadering december 2015 ====== http://doodle.com/... sloten vergadering en halfopen bestuurskanaal het bestuur efficienter kan maken. Verder zou het volmachtsys
archief:de_kelder: 2 Hits
t zijn dagen in deze kelder. Als er iemand van [[:bestuur|Het Bestuur]] aanwezig is staat de deur altijd open en is iedereen welkom. Een webcam zorgt er voor dat je
categorie:het_bestuur: 2 Hits
====== Het Bestuur ====== {{page>sjabloon:Geheugen_als_een_vergiet}} In **het bestuur** zetelen de opperwezens van Zeus WPI. Zij bepale
sleutels: 2 Hits
====== Sleutels ====== {{tag>"Het Bestuur" }} ===== Sleutels ===== ==== Kassasleutels ==== - [[r13n|Rien Maertens]] - [[timpy|Timo De WAELE]] ==== Bestuur ==== - [[iepoef|Jeroen De Clerck]] - [[Don|Lo
bestuur: 2 Hits
====== Bestuur ====== #REDIRECT [[Categorie:Het Bestuur]]
fijnen: 1 Hits
====== Fijnen ====== {{tag>"People" "Het Bestuur" }} De fijne blonde man, ook wel bekend als Stefijnen, h
pietervdvn: 1 Hits
{{tag>"People" "Het Bestuur"}} ====== Pietervdvn ====== PieterVdVn is een rustige jongen. Hij <del>is</del
archief:zeus_reboot: 1 Hits
van het academiejaar. In leven geroepen door het bestuur 2007-2008 zorgt Zeus Reboot er voor dat (on)beken
archief:ciri: 1 Hits
====== Ciri ====== {{tag>"People" "Het_Bestuur" }} All your base are belong to ciri.
feliciaan: 1 Hits
====== Feliciaan ====== {{tag>"People" "Het Bestuur" }} Ik had ier zo iets mega saai geschreven, maar nen
fosdem: 1 Hits
event: 1 Hits
blackskad: 1 Hits
iasoon: 1 Hits
secretaris: 1 Hits
relix: 1 Hits
voorzitter: 1 Hits
senior: 1 Hits
willem: 1 Hits
penningmeester: 1 Hits
bestuursvergadering:sptember_2016: 1 Hits
iepoev: 1 Hits
bestuursvergadering:mei_2016: 1 Hits
bestuursvergadering:2016:november: 1 Hits
bestuursvergadering:bestuursdiscussies: 1 Hits
flashyoshi: 1 Hits
archief:matthiaars: 1 Hits
bestuursvergadering:april_2016: 1 Hits
bestuursvergadering:maart_2016: 1 Hits
sysadmin: 1 Hits
kernleden: 1 Hits
archief:kromagg: 1 Hits
bestuursvergadering:november_2015: 1 Hits
bestuursvergadering:oktober_2015: 1 Hits
bestuursvergadering:februari_2016: 1 Hits
bestuursvergadering:september_2015: 1 Hits
jens: 1 Hits
Print/export
Nuttige links