Bestuursvergadering 7 september2015

Financiële status

Sysadmin status

Afscheid oude king

Projectstatus

Discussiepunten

De WPI in Zeus WPI

De WPI is al een aantal keer een punt van vraag en onzekerheid geweest. Vooral de overgang van Werkgroep “Publieke” Informatica naar “WerkgroeP Informatica” is vreemd. We staan ook bekend als “Zeus” bij het plebs, niet als “Zeus WPI”. Hoe relevant is de WPI nog? Willen we deze houden? Willen we deze vervangen?

VOorstellen: Zeus Zeus WOS (Werkgroep Open Software) Zeus WVS (Zerkgroep Vrije Software)

aankoop banner

- er is een bijna unaniem akkoord over dat we een banner/vlag willen aankopen, maar we zouden nog moeten beslissen over de vorm en prijs

De volgende banners worden voorgesteld:

puu.sh_jknhw_1fdbe6a1e8.jpg

puu.sh_jf5fa_e22139be98.jpg

puu.sh_jkngi_a070593336.jpg

puu.sh_jknaj_05db3a7827.jpg

puu.sh_jknuo_4a312f1ef3.jpg

VVVVVVVVVVV STEM HIER VVVVVVVVVVVVVV

https://strawpoll.me/5241461

Als formaat bleek de meerderheid naar de grootte van een nadarhek te leunen

mogelijke verkopers:
http://www.zwartopwit.be/shop/xxl-sign-display/zeildoek-banners
http://www.printmediagroup.eu/index.php/grootformaat-print/spandoeken/nadar-hek.html
http://www.flyer.be/benl/drukwerk/banners

Ereleden

Bij het begin van het academiejaar krijgen afgestudeerde zeusleden de kans om een contributie van min €10 te doen. Zij mogen/moeten een foto en een quote doorsturen, die dan in de kelder opgehangen worden in volgorde van meest geld gegeven.

Tux/FOSS in het logo van Zeus

Naar aanleiding van de Facebook-avatar-discussie: wat willen we als zeus uitstralen? Willen we FOSS nog actief promoten? Na besluit bovenstaande vragen: Moet Tux nog een deel zijn van het “beeld” van Zeus (logo, banner, kelder, …)?

Verantwoordelijke PR

een eindverantwoordelijke aanstellen voor Public Relations en promotie. Aangezien dit grotendeels samenvalt met de verantwoordelijken van de event stel ik (poef) voor om de rol van Eventmanager te promoveren naar Event&PR. De voorzitter die tot nu toe verantwoordelijk was voor externe PR wordt gedemoveerd tot verantwoordelijke externe communictatie, en analoog wordt de secretaris enkel verantwoordelijk voor interne communicatie

Opnemen van paragraaf in manifest over online discussies

Om langdradige, absurde discussies te vermijden zou ik (silox) een paragraaf willen opnemen in het manifest dat verduidelijkt dat online discussies waar onenigheid over lijkt te bestaan automatisch worden bediscussieerd op de volgende vergadering.

Sleutels

Herverdeling sleutels huidige verdeling: https://zeus.ugent.be/wiki/sleutels voorstel: Ieder bestuurslid 1, andere leden kunnen 1 aanvragen tijdens Varia.

Trivia

Voorstelling komende events

Vrij Moment

Print/export
Nuttige links