Search

You can find the results of your search below.

Results

bestuursvergadering:december_2015: 5 Hits
ds er een klein stuk schulden is dat we soms niet meer terug zien van oud-leden, stellen we het volgende... storten i.p.v. achteraf. == Voordelen == * 68% meer liquide middelen (zo'n €1680 in totaal), waardoor... sicobudget hebben. * Geen ongewenste interactie meer tussen schulden/krediet en werkingsbudget van Zeu... oorgekomen.) * De verantwoordelijkheid ligt wat meer bij de leden. Wanneer leden op voorhand betalen,
king: 4 Hits
er. Sindsdien was de server niet echt betrouwbaar meer en werd gezocht naar alternatieven. Sinds Augustus 2015 is deze niet meer de hoofdserver en nam [[Prince]] zijn taken over.... website een aparte Unicorn-instantie draait. Voor meer informatie zie ///etc/init.d/php-cgi//, ///etc/ph... e-hosting===== * Git-hosting via Gitolite (niet meer van toepassing) * TODO: publieke repositories t
bestuursvergadering:oktober_2015: 4 Hits
oekboex. Voordelen: Goedkoop, crossplatform, niet meer door elkaar spelen (moet nog confirmed worden), e... e tijd worden blijkbaar geen blogposts/ledenmails meer gebruikt om activiteiten aan te kondigen, terwijl... e komt dit? Is dit gewoon vergeten? Zijn we niet (meer) overtuigd van het nut van deze mails en posts? ... afgelopen vergaderingen (sinds maart 2015?) niet meer zijn geüpdatet. Hierbij een verzoek om die goed t
bestuursvergadering:november_2015: 3 Hits
r GSR) of andere projecten bestaan waar we intern meer aan hebben (tap/b, Haldis, ...)? ==gandalf v2== ... e te zijn met inflatie. hierdoor zou ice tea niet meer verlieslatend zijn, en zou mate niet meer neutraal zijn. Ter compensatie worden er een aantal snoeprepe
archief:lezing_grid_computing: 3 Hits
m E. In deze voodracht zullen we aantonen dat er meer nodig is dan Moore om meer complexe numerieke problemen te simuleren. Grote doorbraken in de mogelijkhe... alent zijn met het oplossen van stelsels van lineaire vergelijkingen met 10 miljoen en meer onbekenden.
blacky_s_popcorn: 3 Hits
dem bedekt is met een fijn laagje suiker (dat mag meer zijn, aan te passen naar eigen smaak, zou'k zegge... ne 'vloeibare eilandjes'. Zorg ervoor dat er niet meer dan een laagje maïs ligt op de bodem, anders zal ... m te poffen. LAAT HET DEKSEL OP DE POT! - Als je niets meer hoort poffen, ben je klaar. Smakelijk :D
archief:zeus_refresh: 3 Hits
hoekje van de kelder, zodat er op andere plaatsen meer volk kan zitten. * Oplossing vinden voor het te... en "te weinig" op Cartman * Cartman heeft nog meer dan 100 Gig vrij voor /home. Niet echt een proble... === Home RAID ===== [[archief:cartman]] heeft nog meer dan 100 GB vrij voor /home. Dit is een harde schi
archief:zeus_reboot: 2 Hits
bekendgemaakt aan alle huidige admins, maar niet meer aan die die ooit admin waren maar nu niet meer, bijvoorbeeld doordat ze afgestudeerd zijn. Voorstel: O
archief:asimov: 2 Hits
king: vanaf debian 5.05 zou die console=ttya niet meer nodig zijn en krijg je alle output in je telnet s... efault + smp kernel gekozen, we zouden toch graag meer dan een core gebruiken :) Zegt iets van nog firm
clarke: 2 Hits
Krijgt ip van dnsmasq -> 10.1.2.2. (is dus niet meer statisch geconfigureerd) =====Database===== Mysq... es zijn te vinden in /etc/puppet/manifests/. Voor meer informatie over hoe puppet op een client te deplo
prince: 2 Hits
ruimte is beperkt tot 30G voor alle software. Als meer ruimte nodig is kan deze ook worden bijgevraagd. ... nsible-config repository]]. ===== Software ===== Meer specifieke details over de geïnstalleerde softwar
archief:dell_vostro_3560_en_dell_precision_m4700: 2 Hits
ngIsoHowto#Burning_from_Ubuntu|deze pagina]] voor meer uitleg. ==== Met een usb-stick ==== === Met Wind... s afgesloten. Zie [[#Dirty Windowspartitie]] voor meer uitleg. - Klik op "Ok". - Klik op "Verder".
archief:hoofdpagina_mod_python: 2 Hits
worden geroute naar onze test.py applicatie. Met meer geavanceerdere apache-conf shizzle kan je dit wel... nts()) return apache.OK </code> ===== Meer Info ===== Check wat je nog allemaal kan doen op
archief:dell_vostro_3360: 2 Hits
bug zal opgelost zijn in de Ubuntu 12.10 release. Meer uitleg vind je op https://bugs.launchpad.net/ubun... e guide was er nog geen oplossing voor deze bug. Meer informatie vind je op http://askubuntu.com/questi
tux: 2 Hits
bestuursvergadering:bestuursdiscussies: 2 Hits
rails_howto: 2 Hits
projectstatus: 2 Hits
bestuursvergadering:augustus_2015: 2 Hits
categorie:helden_van_zeus: 2 Hits
relix: 1 Hits
archief:ugentu: 1 Hits
archief:boegel: 1 Hits
ubuntu: 1 Hits
pietervdvn: 1 Hits
archief:svnrecovery: 1 Hits
letsencrypt: 1 Hits
procrat: 1 Hits
archief:zeus_refresh_apache: 1 Hits
archief:lezing_trends_in_breedbandcommunicatie_en_gedistribueerde_software: 1 Hits
kerberos: 1 Hits
archief:mephisto_drive_errors: 1 Hits
archief:chef: 1 Hits
jaspervdj: 1 Hits
archief:zeus_refresh_voorbereiding: 1 Hits
java: 1 Hits
archief:capi: 1 Hits
Print/export
Nuttige links