% Bestuursvergadering 8 % % Datum: 26 April 2016 17h- 17h30

Status: Open

Discussiepunten

 1. Sysadmin (1 of 2)
  1. 2 sysadmins met 1 stem (idee: 1 stem per functie)
  2. 2 sysadmins met 2 stemmen (gelijkwaardige rollen)
  3. 1 sysadmin (voordeel: minder bestuursleden voor vergaderingen)
 2. event (1 of 2)
  1. 2 events met elk een stem (gelijkwaardige rollen)
  2. per persoon een event
 3. projectleider
  1. oorspronkelijk doel: aanspreekpunt en is op de hoogte van alles
  2. organiseert codenights samen met events
  3. creert hypes rond projecten, zodat er meer aan projecten wordt gewerkt (zie hydra dit jaar)