Bestuursvergadering 3

Datum: 24 oktober 2018

Locatie: Kelder Zeus WPI

Aanwezigen: Robbe (voorzitter), Jasper (sysadmin), Wout (PR), Arne (Project), Rien (vice)

Verslag: Rien

Agenda

Goedkeuring agenda & verslag

De agenda werd goedgekeurd. Goedkeuring van het vorig verslag wordt uitgesteld omdat die nog niet afgewerkt is.

Financiën

Subsidies

We zijn niet zeker of we de subsidies gaan terugbetaald krijgen, mogelijks hebben er subsidies de wissel van studentenbeheerder (van de DSA) niet overleefd. We zoeken en nemen zo veel mogelijk kopies van onze subsidieerbare rekeningen.

Financiële status:

  • Bank: €230
  • Kassa: €430
  • Terug te krijgen subsidies: €450

Zeus staat €460 in schulden op Tab, dit is goed. Er is nieuwe mate besteld.

Intel geld terug

Ingediende subsidies komen in orde en Intel is bereid om 1000 euro extra te subsidiëren voor onze Bottlebats wedstrijd en ontwikkeling aan MOZAIC. Wout is Intel Campusstudent geworden en is het aanspreekpunt tussen ons en Intel.

Sysadmin

Jasper zal herbekijken wie toegang heeft waartoe (bijvoorbeeld: SSH-keys van oud-sysadmins worden weggehaald).

Discussie: willen we een eigen mattermost-fork?

Voordelen: - t is open source, fix et!

Nadelen: - (security) patches worden moeilijk

Besluit: We doen voorlopig geen eigen fork, maar patches naar de mattermost repository.

Projecten

MOZAIC

Ilion is nog altijd aan het werken aan MOZAIC. We gaan kijken om alle branches te mergen (zie: projecten-codenight).

G2

Uitgesteld, er hebben andere dingen prioriteit. (MOZIAC bijvoorbeeld.)

Slotmachien

Slotmachien is dood en heeft een vervanging/reparatie nodig. Hannes is eventueel bereid om dit te fixen, dit wordt bij de volgende codenights bekeken.

Events

Registreren op centauro / DSA

Het bestuur wordt eraan herinnerd om activiteiten te reserveren en aankondigen in het DSA controlepaneel, anders zijn we niet verzekerd.

Bezoek datacenter

Gaat door op 5 november.

Geeks Attack

Behalve dat sponsors lastig aan het doen zijn, verloopt alles vlot. Simon is dat goed aan het organiseren.

OSM event

We organiseren een OpenStreetMap workshop op 14 november met Pieter (oud-Zeuslid), Rien neemt de organisatie op zich.

Linux Install Party: nabeschouwing

Dit is goed verlopen, we kijken om een vervolg-event te organiseren (ricing-avond).

Wat kan beter naar volgend jaar toe? - vermelden dat studenten in de kelder terecht kunnen achteraf, moesten er problemen optreden - layout V1 aanpassen om handiger de studenten te bereiken

12urenloop intro event

Introductie bespreking/kennismaking/vergadering gaat door op 6 november, er wordt hier nog een mailtje over gestuurd.

Projecten-codenight

Concept: ‘Kies uw favoriette Zeusproject en zet het op’, we plannen dit op 21 november.

Algemeen

Brievenbus

We willen een brievenbus sinds Hilde (secretaris TWIST) een brief wou afgeven, Wout kijkt hiervoor.

Nieuwe chat

We schakelen vanavond (24 oktober) over op het nieuwe chatplatform (mattermost) met een officiële melding.

WVK vergaderingen

Er was niemand van bestuur aanwezig op een vorige vergadering (last minute kon een bestuurslid niet gaan). Het is wel de bedoeling om op de volgende vergadering iemand aanwezig te hebben.

Tweede kelder

Robbe stuurt mail voor de nieuwe kelder.

Wout: bespreking PR-functie

Wout wil zich meer focussen op sponsoring & partnerships en specifieke activiteiten. Hij zal dus minder met PR bezig zijn (en ook minder bestuursleden porren). Het bestuur is hiermee akkoord.

Vergaderingen

We plannen vaste (informele) lunchmeetings in: elke dinsdag om 12u.

Varia

We zijn bijna vergeten om achter onze chinees te gaan.