Bestuursvergadering 4

Datum: 19 december 2018

Locatie: Kelder Zeus WPI

Aanwezigen: Robbe (voorzitter), Jasper (sysadmin), Timo (Finances), Wout (PR), Arne (Project) Verontschuldigd: Rien (vice-voorzitter) Verslag: Arne

Agenda

Goedkeuring agenda & verslag

De agenda en de vorige verslagen werden goedgekeurd.

Financiën

Alle subsidies zijn goedgekeurd. Zeus staat +/- €1000 positief. Benji please betaal uw schulden.

Sysadmin

We zijn verhuisd van router zonder dat Jasper er van op de hoogte was, waardoor alles kapot ging. Communicatie moet in het vervolg beter. Rien is op de hoogte hiervan.

Alles is nu in orde, er is nog een kleine issue met messages (op hoek) die het verkeerde IP adres stuurt. De router heet Jeremy, a.k.a het ding met de antennes. Jeremy is snel en werkt goed. Dickens is ook nog operational, om alle NGINX dingen te doen. Het plan is om dit te migreren naar de Blade (a.k.a “dat ding dat daar plat ligt”, a.k.a Tolkien).

Projecten

 • SlotmachIIn

Arthur zegt dat er morgen (20-12-2019) een werkend prototype zou moeten zijn. De RPI interface is hetzelfde, alles erachter is nieuw. De servos zijn ook nog de oude, het is de brick die is vervangen. Budget hiervoor is ongelimiteerd (binnen redelijke perken uiteraard), SlotmachIIn is een prioritair project. We willen PCBs kopen enzo, ter vervanging van het huidige perfboard. (PCB is permanenter). Prioriteit is om het klaar te krijgen vóór de examenperiode, zodat mensen binnenkunnen. We zijn redelijk zeker dat het slotmachIIn geen al te groot brandrisico met zich zal meebrengen. We noteren dat Timo het ten sterkste afraadt om droge bladeren te combineren met electronica. (Takeaway, we zijn alert voor de gevaren van homemade elektronica.) We willen hierbij dan ook Arthur in name van het volledige bestuur persoonlijk bedanken.

 • G2

Komt stilletjesaan terug tot leven. Maxime (Flynn) is hierbij de huidige MVP. Volgend semester komt hiervoor support in de vorm van codenights en dergelijke. Wout, Arne en Robbe willen samenzitten om Maxime in te werken en meehelpen opstarten.

 • Endorsments

Draait. Heeft nog een UI nodig, kan dan mee dienen als vervanging voor het ereleden systeem. Het punt is niet om zoveel mogelijk endorsments na te jagen. We willen vermijden dat het te game-achtig wordt. De focus ligt op de belangrijkste achievements, we moeten system bedenken die shitposting tegengaan. Het ding heeft ook nog een naam nodig.

 • BottleBats/MOZAIC

Branches moeten nog verder worden opgeruimd. We willen eventueel een nieuwe game invoeren. Indien we een competitie willen voeren willen we betere support voor rankings en dergelijke. We willen ook nog steeds migreren naar gitlab en dingen opsplitsen in kleinere projecten.

Events

 • IHGTWHSIPB(Ik Heb Genoeg Tijd Want Het Semester Is Pas Begonnen)-codenight (Robbe) - woensdag 13/02/2019

Veel eerstes hebben nu projecten draaien, tijd om ze in het werk te steken. Eerste week van het 2e semester. Een beetje deploy day 2, maar dan een stap verder. Kan ook worden gecombineerd met de Ocean Garden codenight.

 • KodeKata - maandag 18/02/2019

Wout heeft reeds informeel met AE gesproken, deze willen het drijven. Het evenement is geinspireerd op advent of code-achtige challenges en TDD. We krijgen eten en drinken (pizza). In ruil sturen wij een ledenmail voor Technovate Hackaton. We krijgen daarboven ook nog €200 plus €100 extra indien een Zeus team naar die hackaton gaat.

 • Intel

Wout is nu een intel-ambassador. Al ons geld is nu terug. Sponsorship en hardware-resources kunnen eventueel aangevraagd worden.

 • HTTPPizza
 • hacking ctf + workshop

Bovenstaande events willen we zeker nog organiseren, het is kwestie van een gaatje vinden in onze reeds stevig gevulde agenda. Details worden opgeschoven naar de volgende vergadering.

Algemeen

Yasmine heeft momenteel de sleutel van Timo. Arthur heeft de niet-bestuurssleutel.

 • Mattermost server

We leggen de policy over de root-toegang strikt vast; enkel het bestuur zal toegang krijgen. Daarnaast kan er ad-hoc project-based toegang verleend worden

 • Mid-term persoonlijke evaluatie van de voorzitter met alle leden van het bestuur zal gebeuren in de loop van de komende maand.

 • We moeten meer gitlab gebruiken, ook voor events

We kunnen een standaard event-checklist maken die we voor elk event afgaan.

 • We willen onze bestuurservaringen aggregeren zodat we deze beter kunnen doorgeven. Zie documenten op de drive.

 • Ereleden is voorlopig geen ding. Steun aan Zeus is altijd welkom, maar men wacht best tot het systeem op poten staat.

Volgende vergadering

TBA

Varia