[APRIL FOOLS] Zeus en Corona v2

door Robbe Van Herck

Geschreven op 2020-04-01
Leestijd: 2 minuten

Beste Zeussers en Zeusinnen,

De coronacrisis is nog steeds actief in ons land, dus hierbij even een update:

  • We mogen nog steeds geen activiteiten organiseren. We doen ons best om zo veel mogelijk activiteiten remote te doen.
  • Zo hebben we de mini-lan omgevormd tot een mini-wan, wat vlekkenloos verlopen is en zeker voor herhaling vatbaar!
  • De Godot-codenight wordt ook digitaal gegeven, hoogstwaarschijnlijk via Microsoft Teams, aangezien iedereen dat toch heeft staan, meer info volgt.
  • Er zijn zelfs plannen voor een remote code execution CTF, maar de info daarvan volgt soon

Er is nog wel een belangrijk evenement dat we volgens ons niet digitaal kunnen laten doorgaan: de verkiezingen. We hebben hier over vergaderd en zijn tot het besluit gekomen dat de gevaren niet opwegen tegen de voordelen (zie bijvoorbeeld de video van Computerphile: https://www.youtube.com/watch?v=w3_0x6oaDmI ).

We zijn dan tot het besluit gekomen om het huidige bestuur nog minstens 1 jaar te houden zoals het nu is. We hebben dit afgetoetst bij heel wat leden en zij leken ook unaniem voor te zijn. Dit houdt wel in dat we een statuutwijziging moeten doorvoeren om dit toe te laten. Meerbepaald Art. 12 en 13:

Art. 12: De vereniging wordt bestuurd door tenminste vier personen (voorzitter, penningmeester, secretaris en systeemadministrator) verkozen voor de duur van 1 jaar. Zij vormen het bestuur van de vereniging. Voor bestuursfuncties komen slechts studenten aan de Universiteit Gent in aanmerking. Deze voorwaarden kunnen overschreven worden bij een 2/3 meerderheid van het op dat moment actieve bestuur. Daarnaast kan het bestuur ook beslissen om bepaalde functies in te laten vullen door plaatsvervangers, gekozen door het bestuur.

Art. 13: Indien er besloten is om het bestuur van het komende academiejaar via verkiezingen te bepalen, wordt dit bestuur op een speciaal daartoe aangekondigde ledenvergadering verkozen op het einde van het academiejaar ervoor. Alle leden hebben stemrecht en worden van deze vergadering persoonlijk op de hoogte gebracht via de mailinglijst.

We hopen dat jullie hier begrip voor tonen, maar als er toch mensen tegen deze beslissing zijn, kunnen jullie altijd een kaartje sturen naar de kelder met voldoende identificatie (kopie van identiteitskaart is ideaal). Indien dit er meer zijn dan de helft van de geregistreerde Zeusleden tegen stemt, zal de statuutwijziging afgekeurd worden en wordt er een nieuw voorstel gemaakt.

Stay safe, Jullie Zeus-bestuur