Anti spam les

  • Wednesday 27 March 2002 18:30
  • Auditorium A0, S9

18h30, gebouw S9 campus de Sterre, audiotorium A0. Inschrijven verplicht!

Hoef je geen nieuwe lening? Interesseert een hypotheek je niet? Geen behoefte aan porno? Tevreden met de omvang van je lichaam en haar onderdelen en prestaties? Geen interesse in aandelen, superaanbiedingen, manieren om ongeloofijk snel stinkend rijk te worden etc?

Indien je antwoorden op bovenstaande vragen voornamelijk “ja”zijn en je toch voortdurend gebombardeerd wordt met emails die je dat alles en nog veel meer proberen aan te smeren, dan heb je al kennis gemaakt met het fenomeen dat “spam”genoemd wordt. Meer info

Noot van de archivaris: de aanmaakdatum van dit evenement is een schatting.