Zeus bowlt!

  • Wednesday 03 November 2004 19:00
  • Meibloemstraat 18-20

Vanavond stunten we met zware dingen in bowlinghal “de Meibloem” (Meibloemstraat 18-20). De colonne per fiets vertrekt om 18u30 aan de Brug. Afspraak omstreeks 19u00 ter plaatse.