Eerste ledenvergadering 2006

  • Monday 20 February 2006 19:00
  • De Brug

Een nieuw semester is weer begonnen, tijd voor een tweede ledenvergadering. De eerste ledenvergadering van dit jaar gaat door op maandag 20 februari, om 19u, in studentenhuis De Brug. Alle leden zijn uitgenodigd en worden daar verwacht. Aspirant-leden zijn zoals altijd welkom.

We zullen vooral de verschillende adminprojecten (o.a. migratie van diensten) bespreken en de status van huidige softwareprojecten. Verder zijn er verschillende leden geinteresseerd in de implementatie van een aantal nieuwe projecten en zal daar dus ruim aandacht aan besteed worden. Als laatste kijken we ook even vooruit naar het nieuwe jaar, meer bepaald polsen we even naar kandidaten voor het bestuur van volgend jaar.

Alvast tot maandag!