Ledenvergadering 21/02

  • Wednesday 21 February 2007 19:00
  • kot van onze venetiaanse voorzitter Willem

Nu het nieuwe semester alweer een weekje bezig is, en we allemaal uitgerust zijn door de nieuwe vakantie, wordt het weer eens tijd om een ledenvergadering op touw te zetten.

Op de agenda zullen onder andere de volgende puntjes staan:

  • Adminnen: go where no man has gone before (lees: afwerken van wat we vorig semester uitgespookt hebben)
  • Fighting the [SPAM]
  • Komende activiteiten: FOSDEM, Brouwerijbezoek, ribbetjesavond, lessen,…
  • Subsidies (Wat te doen met…)

We spreken af op woensdag 21 februari op het kot van onze venetiaanse voorzitter Willem (St-Pietersnieuwstraat nr 216) om 19u00. Wie te laat is krijgt geen koekje. Wie op tijd is ook niet, tenzij er iemand koekjes meebrengt. Achteraf wordt er afgezakt naar het stamcafé.