Ledenvergadering, verkiezingen en ribbetjesavond

  • Tuesday 05 May 2015 17:30 - 23:00
  • Zeus kelder

Het einde van het academiejaar nadert. Dat is iets om dit jaar naar uit te kijken, ondanks dat het examens met zich mee brengt. Het zal ons namelijk ook (helaas) van de tirannie van Stijn “letterlijk Stalin” Seghers verlossen. Weldegelijk, tenzij hij er in slaagt snel nog een verandering in onze statuten door te voeren, zijn het op 5 mei verkiezingen. We spreken om 17u30 in de kelder af voor onze jaarlijkse ledenvergadering, waar we op geheel democratische wijze onze favorieten tot bestuur kunnen stemmen. Merk op dat het indienen van uw kandidatuur verplicht is.

Na de verkiezingen gaan we de val van het ijzeren gordijn vieren met ribbetjes in de Gekroonde Hoofden. Wie zich niet stemgerechtigd voelt, kan hier ook rechtstreeks naartoe komen. Het exacte tijdstip delen we hiertoe later mee.

Even praktisch: