Zeus zoekt voorzitter + Open vergadering

Wie wordt het volgende glorizeuse voorzitter?

  • Thursday 05 October 2023 18:00 - 22:00
  • De Kelder

Zeus zoekt voorzitter + Open vergadering

Spijtig genoeg moeten we door onvoorziene omstandigheden afscheid nemen van onze voorzitter Jan. Hierdoor zullen er herverkiezingen georganiseerd worden.

Verloop

Deze herverkiezingen zullen plaats vinden in de kelder op 5 oktober om 18 uur. Na de verkiezingen volgt er een open vergadering.

Als je wil stemmen en stemgerechtigd bent, registreer je dan op voorhand op MSRS, het “Membership Registration System”. Voor de duidelijkheid, bij deze nog eens het relevante artikel uit de statuten over wie stemrecht heeft:

Stemgerechtigde leden zijn de leden die stemrecht hebben op de ledenvergaderingen. Het stemrecht komt toe aan de leden die een opleiding volgen aan de UGent met een focus op informatica. Het bestuur kan het stemrecht ook toekennen aan leden die hebben bijgedragen tot de verdere ontplooiing van de vereniging. Dit stemrecht vervalt samen met het lidmaatschap aan de start van het nieuwe academiejaar.

Interesse

Mocht je in aanspraak komen om een kernfunctie te vervuldigen in ons bestuur dan kun je je kandidaat stellen via bestuur@zeus.ugent.be.